Koszyk
Wczytywanie
Pokaż Koszyk

Darmowa dostawa od 295 zł

Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Żywnościowego

Celem działania firmy Williams jest nieustanne dążenie do zadowolenia naszych Klientów z oferowanych przez nas usług i produktów. Dbamy, by nasze usługi i produkty spełniały aktualne oraz przyszłe oczekiwania klientów, a w szczególności oczekiwania co do ich bezpieczeństwa. W tym celu wdrożyliśmy systemy zapewnienia jakości GMP, GHP, GLP, HACCP oraz system zarzą-dzania jakością zgodny ze standardem ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 oraz BRC. 

Zobowiązujemy się do ich przestrzegania, jak również spełniania wymagań prawnych oraz 

wymagań naszych klientów. W tym celu:

a) od personelu firmy wymagamy odpowiedzialności i dawania przykładu innym,

b) wykorzystujemy najlepsze surowce i ciągle ulepszamy nasze procesy,

c) ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami, którzy znają potrzeby nasze jak i naszych Klientów,

d) monitorujemy potrzeby naszych Klientów i staramy się w pełni je zaspokajać,

e) wdrożyliśmy i utrzymujemy systemy GMP, GHP, HACCP, BRC

f) udoskonalamy nasz serwis sprzedaży,

g) podnosimy kwalifikacje kadry kierowniczej i naszych pracowników przez regularne 

szkolenia.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość kierownictwa i wszystkich pracowni-ków firmy Williams o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na 

uzyskanie satysfakcji naszych klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb. Naszym celem jest zadowolenie klienta, przedmiotem działania - wzajemne zaufanie.

Polityka jakości obowiązuje wszystkich naszych pracowników niezależnie od zajmowanego 

stanowiska i pełnionych funkcji.

Prezes zarządu

William’s E-commerce Sp. z o.o.

Łukasz Wiśniewski

01/09/2022r.

Newsletter
Subskrybuj